Tilmelding og pris for børn og unge

Priser

Det koster 3.300 kr. at deltage på børnelejr, mens det for unge koster 3.600 kr. at deltage på ungdomslejr afholdt i Danmark. For ungdomslejren afholdt i Sverige koster det 4.200 kr. Børn og unge indstilles typisk af kommunernes socialforvaltninger, Røde Kors’ lokalafdelinger, bosteder, skoler eller lignende. I nogle tilfælde betales pladsen af indstilleren, mens den i andre tilfælde betales i samarbejde med f.eks. den lokale Røde Kors-afdeling.

Tilmelding

Hvis du ønsker et barn eller en ung med på ferielejr, kan du kontakte mulige indstillere som fx din kommune og spørge, om de sender børn på ferielejr. Du kan også kontakte din lokale Røde Kors-afdeling, da flere lokale afdelinger bevilger pladser. Hvis du er socialrådgiver, kan du tilmelde børn og unge direkte til koordinatoren for den enkelte lejr. Ved at vælge den kommune hvor barnet/den unge bor ude i boksen til højre, vil du blive præsenteret for den lejr, deltagerens kommune er tilknyttet.  

Hvilke børn kan deltage?

Ferielejr er for de børn og unge, der har et særligt behov for en ferieuge fyldt med gode oplevelser. Det kan være af økonomiske, sociale, familiære, psykiske, fysiske eller andre årsager. Aldersmæssigt er deltagerne mellem 7 og 13 år på børnelejr. Hertil kommer de ungdomslejre, hvor deltagerne er mellem 14 og 17 år (ved lejrens start).

Indstil til børnelejr

Her indstiller du et barn (7-13 år) til en børnelejr. Vælg din kommune på listen.
Læs mere om de enkelte ferielejre


Indstil til ungdomslejr

Her indstiller du en ung (14-17 år) til en ungdomslejr. Vælg en ungdomslejr på listen.
Læs mere om de enkelte ferielejre

”Jeg tror, det giver mig lige så meget, som det giver ungerne”

Ferielejr er ikke kun en kæmpe oplevelse for børnene. For frivillige Scott er det en uge fyldt med fællesskab og følelsen af at gøre en positiv forskel i børnenes liv.
Læs mere

Presse

Pressekontakt til alle lejre bedes gå gennem Ungdommens Røde Kors' pressemedarbejder.