URK Ferielejr - Ferielejr National Afdeling
 

URK Ferielejr som national afdeling
URK Ferielejr har som formål at skabe, drive og udvikle ferielejrområdet med henblik på, at arbejde for at skabe fællesskaber, hvor børn og unge i udsatte positioner kan få en værdifuld ferieoplevelse, hvor de føler sig mødt, inkluderet og værdifulde – blot fordi de er dem. Derfor skal ferielejr skabe rammerne for et fællesskab, hvor:

  • Børn og unge føler sig trygge
  • Børn og unge oplever sig som værdifulde uagtet deres baggrund
  • Børn og unge får succesoplevelser.
     

Ferielejrstyrelsen (FLS) er URK Ferielejrs øverste myndighed mellem marts- og septembermøderne og er URK Ferielejrs forbindelse til landsstyrelsen. FLS er ansvarlige for at drive den brede udvikling af ferielejrområdet og varetager den daglige ledelse af URK Ferielejr efter de retningslinjer der er udstukket på stormøderne.

Vedtægter (17.09.2022)

Forretningsorden 2023 (link til forretningsorden)

Referat fra URK Ferielejr årsmøde (septembermødet) 2023

Referater 2023-2024 (Hver dato linker til referat)

FLS kan altid kontaktes på mailen: fls@urkmail.dk


Bliv medlem
Som frivillig på en ferielejr vil vi opfordre dig til at melde dig ind i URK Ferielejr, når du melder dig ind i URK. Som medlem af URK Ferielejr kan du være med til at sikre at ferielejrene forsat er en af landets mest fantastiske aktiviteter.

Hvert år i september afholdes årsmøde for alle medlemmer af URK ferielejr. Medlemmerne af URK Ferielejr bestemmer dagsordenen og hvad der skal sættes fokus på. Her er der god mulighed for at sparre og udveksle erfaringer med de andre lejr-frivillige. Du får mulighed for at påvirke vedtægter og forholdene for både deltagere og frivillige på lejrene. Derudover er der valg til Ferielejrstyrelsen (FLS), der er den demokratisk valgte styregruppe for hele lejrområdet

Derfor skal du være medlem af Ferielejr National afdeling:

  • Invitation til årsmødet, hvor du kan møde og udveksle erfaringer med både nye og erfarine lejr-frivillige.
  • Mulighed for at stemme til årsmødet både i URK og URK Ferielejr og få indflydelse på både ferielejr-området og URK’s visioner på tværs af hele organisationen.
  • Bruge din viden og erfaring aktivt ved at bidrage til udvikling og sikre fede oplevelser for fremtidige deltager og frivillige.
  • Medlemstallet har indflydelse på URK Ferielejrs gennemslagskraft i samfundet men også ift. søgning af fonde og finansiering. Jo flere medlemmer jo større opmærksomhed og gennemslagskraft.
  • Som medlem kan du få relevant erfaring ift. foreningsdrift, ledelse og eventuelt det at sidde i en bestyrelse.

SÅDAN MELDER DU DIG IND: For at blive medlem af URK Ferielejr skal du være medlem af URK. Når du er medlem af URK skriver du bare til ferielejr@urk.dk at du gerne vil være medlem af URK Ferielejr, så oprettes du automatisk. Er du endnu ikke medlem kan du blive det her: https://www.urk.dk/bliv-medlem.

Det er obligatorisk at være medlem af URK for at være frivillig på ferielejr. Det er frivilligt om du yderligere vil være medlem af URK Ferielejr.

URK Ferielejr hører under landstyrelsen, som er URKs øverste organ.

Indstil til børnelejr

Her indstiller du et barn (7-13 år) til en børnelejr. Vælg din kommune på listen.
Læs mere om de enkelte ferielejre


Indstil til ungdomslejr

Her indstiller du en ung (14-17 år) til en ungdomslejr. Vælg en ungdomslejr på listen.
Læs mere om de enkelte ferielejre

”Jeg tror, det giver mig lige så meget, som det giver ungerne”

Ferielejr er ikke kun en kæmpe oplevelse for børnene. For frivillige Scott er det en uge fyldt med fællesskab og følelsen af at gøre en positiv forskel i børnenes liv.
Læs mere

Presse

Pressekontakt til alle lejre bedes gå gennem Ungdommens Røde Kors' pressemedarbejder.